Głos oddany korespondencyjni jest ważny tylko wtedy kiedy jest odesłany w zaklejonej kopercie na karty do głosowania!