Dziś jest ostatni dzień, w którym można zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego i zamiaru głosowania za pomocą nakładki na kartę do głosowania z użyciem alfabetu Braille’a!