Dziś ostatni dzień, w którym można dopisać się do spisu wyborców poza miejscem zameldowania na terenie Polski!