Dziś ostatni dzień, w którym można dopisać się do spisu wyborców za granicą! Do jutra można pobierać zaświadczenie o prawie do głosowania! Upoważniają one do oddania głosu w każdym lokalu wyborczym w kraju i za granicą.