Wzory dokumentów do pobrania

Wzory dokumentów do pobrania: Dopisanie do spisu wyborcow, Wniosek o sporzadzenie aktu pelnomocnictwa do glosowania, Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Pobierz
Pobierz